O Bibliotece

Biblioteka Poniatówki –  Szkolne Centrum Informacji

ABCDE
Biblioteka w Poniatówce to pracownia interdyscyplinarna, gdzie w miłej atmosferze udzielane są uczniom fachowe porady bibliograficzne. Bogaty księgozbiór stanowi cenną pomoc w nauce i umożliwia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego. Dzięki różnorodnym zbiorom biblioteki uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania. W części pomieszczeń biblioteki została wydzielona pracownia informacyjna, gdzie uczniowie mogą korzystać z komputerów z dostępem do internetu. Ponadto  w Bibliotece uczniowie mają do dyspozycji skaner i drukarkę laserową.
Podstawowe informacje o Bibliotece:
  • ponad 20.000 książek,
  • kilkanaście tytułów prenumerowanych czasopism,
  • pracownia informacyjna wyposażona w komputery z dostępem do internetu,
  • nowości wydawnicze,
  • lektury dostępne w wielu egzemplarzach,
  • literatura w języku angielskim, niemieckim oraz francuskim,
  • zasoby biblioteczne są udostępniane z wykorzystaniem skomputeryzowanego systemu wypożyczania,
  • katlog biblioteki jest dostępny od on-line,
  • uczniowie posiadają indywidualne karty biblioteczne.
Do biblioteki zapraszają nauczyciele bibliotekarze:
Karol Jaworski i Piotr Matuszewski

Dodaj komentarz